O nama

Uslužno-građevinski obrt “Vis adventure”iz Komiže  radi od 2010 godine u poslovima podvodnih radova. Vis adventure uz potporu (UNDP - United Nations Development Programme) program Ujedinjenih naroda za razvoj i projekta COAST koji je razvijen uz potporu UNDP-a odnosno njegovog ureda u Republici Hrvatsko glavni je nositelj projekta “Gradnja gajete falkuše i razvoj održive turističke ponude kulturnog, eko i avanturističkog turizma otoka Visa”. Voditelji projekta Pino Vojković i Petra Kvesić suosnivači su putničke agencije Alternatura d.o.o., prvog i najznačajnijeg pružatelja usluga u pustolovnom turizmu na otoku Visu čiji programi su temeljeni na interpretaciji prirodne i kulturne baštine. Pino Vojković  bio je uključen u proces revitalizacije gajete falkuše od samog početka. Kao član posade falkuše Comesa Lisboa sudjelovao je na svjetskim izložbama, raznim festivalima i regatama. Integrirajući dugogodišnje iskustvo u alternativnim oblicima turizma s iskustvom na revitalizaciji falkuše kao najbolji način cjelovite, ekološki usmjerene i atraktivne turističke rezentacije Komiže pronalazimo ponudu plovidbe latinskim jedrom. Naša motivacija za pokretanje projekta je otok Vis suočen snažnom depopulacijom i malim brojem mladog radno aktivnog stanovništva što negativno utječe na socijalnu, ekonomskui kulturnu kvalitetu života. Pored ribarstva i poljoprivrede turizam je osnovna gospodarska grana na otoku ali ne postoji jasno definirana i dosljedna strategija odnosa prema kulturnoj i prirodnoj baštini otoka i njihovoj implementaciji u turističku ponudu. Novoizgrađenu repliku gajete  želimo  koristiti  u punom potencijalu kao osnovu za ponudu kulturnog, eko i avanturističkog turizma, kojom bi se približila tradicija i praksa održivog suživota čovjeka i njegovog morskog okruženja u Komiži.