Gajeta

Tip ribarske barke gajeta, koja svoje ishodište ima na žalu Kaietina grada, postaje najrašireniji tip ribarske barke na Mediteranu. Komiški ribari razvili su poseban tip gajete s falkama za ribolov na dalekoj Palagruži. Oni su stoljećima bili jedini pučinski ribari na Jadranu. Stoljećima su se iz komiške luke orgnizirale regate gajeta falkuša prema Palagruži.

Znanja i umijeća ljudi koji su povezani uz gajetu falkušu srž su memorije i baštine komiške gajete. Svaki graditelj falkuše, član posade, ribar, član ribarske obitelji koji nosi obiteljsku memoriju je tzv. PRVI GLAS (first voice) i neprocjenjivi nositelj kolektivne memorije, koji čini duh mjesta, genius loci Komiže.

Uslužno-građevinski obrt “Vis adventure” iz Komiže uz potporu UNDP-a projekt Coast glavni je nositelj projekta “Gradnja gajete falkuše i razvoj održive turističke ponude kulturnog, eko i avanturističkog turizma otoka Visa”.

Link - Izgradnja nove gajete!